Home  |   Acasa  |   Despre  |   Istorie  |   Oameni  |   Poze  |   Carte de oaspeti  |   Trenuri  |   Forum  |  
English  |   About Romania  |   When to go in Romania & Events in Romania  |   About Iasi  |   Linkuri  |  
Don't worry be happy  |  
 

Asezare

Clima

Flora si vegetatia

Fauna

În centrul orasului

Din centru spre gara

Pe strada Bogdan VodaBiserica "Sf. Gheorghe" (1492)


Flora si vegetatia:

Fitogeografic, orasul Hîrlău se află la limita a doua mari provincii floristice care apartin regiunii euro-siberiene: provincia est-carpatică, la vest de oras si provincia balcano-moesică, la est de oras. Prima este forestieră, a doua este de silvostepă cu elemente de stepă.

Vegetatia foresterieră este reprezentată de:
          -pădurea de stejar în amestec cu specii de carpen si fag, si chiar făgete cu pâlcuri de tisă,
          -tei,
          -ulm,
          -jugastru,
          -artar,
          -frasin,
          -cires sălbatic,
          -măr păduret,
          -păr păduret.
Între arbusti si subarbusti întâlnim:
          -alun,
          -corn,
          -păducel,
          -sânger,
          -lemnul râios,
          -lemnul câinesc,
          -porumbar,
          -măces.
Stratul ierbos are în componentă mai frecvent speciile:
          -rogozul de pădure,
          -sovârful,
          -pojarnita,
          -patlagina,
          -urzica moarta,
          -menta,
          -vinarita,
          -ghiocei,
          -viorele,
          -toporasi,
          -lăcrămioare.