Home  |   Acasa  |   Despre  |   Istorie  |   Oameni  |   Poze  |   Carte de oaspeti  |   Trenuri  |   Forum  |  
English  |   About Romania  |   When to go in Romania & Events in Romania  |   About Iasi  |   Linkuri  |  
Don't worry be happy  |  
 

Asezare

Clima

Flora si vegetatia

Fauna

În centrul orasului

Din centru spre gara

Pe strada Bogdan VodaBiserica "Sf. Gheorghe" (1492)


Fauna:

Speciile faunistice din zona Hîrlău apartin pădurii de foioase si silvostepei.

Fauna de pădure este reprezentată de manifere:
          -căprioara,
          -cerbul lopătar,
          -mistretul,
          -vulpea,
          -viezurile,
          -lupul,
          -pisica sălbatică.
Între păsări se reamarcă:
          -ghionoaia,
          -ciocănitoarea,
          -mierla,
          -privighetoarea,
          -presura,
          -pitigoiul,
          -cucul,
          -pupăza.
Maniferele specifice silvostepei sunt în primul rând rozătoarele:
          -iepurele,
          -popândăul,
          -cătelul pământul,
          -soarelece de câmp.
Dintre păsări întâlnim:
          -ciocârlia,
          -potârnichea,
          -prepelita,
          -graurul,
          -rata sălbatică,
          -gâsca sălbatică,
          -lisita,
          -barza albă,
          -bâtlanul,
          -pescărusul,
Ihtiofauna este prezentată de:
          -crap,
          -caras,
          -rosioară,
          -crapi chinezesti.