Home  |   Acasa  |   Despre  |   Istorie  |   Oameni  |   Poze  |   Carte de oaspeti  |   Trenuri  |   Forum  |  
English  |   About Romania  |   When to go in Romania & Events in Romania  |   About Iasi  |   Linkuri  |  
Don't worry be happy  |  
 

Asezare

Clima

Flora si vegetatia

Fauna

În centrul orasului

Din centru spre gara

Pe strada Bogdan VodaBiserica "Sf. Gheorghe" (1492)


Asezare:

Orasul Hîrlău este situat în nord-estul tării, la întretăierea paralelei de 47°26' latitudine nordică cu meridianul de 26°54' longitudine estică. Începând din anul 1968, Hîrlăul face parte din judetul Iasi, ocupând în cadrul acestuia o poziție nord-vestică.

Orasul este asezat în aria de contact a Podisului Sucevei (sectorul mai înal cunoscut sub numle de Masivul Dealul Mare-Hîrlău) cu Câmpia Moldovei.

Vatra orasului s-a dezvoltat în partea de nord a Depresiunii Hîrlău, pe cursul superior al Bahluiului, în amonte de confluenta pârâului Nicolina. Dealurile din jur (Dealul Pietrosu-205m, dealul Foisor-320m, dealul Pietrăria-380m, dealul Viilor-186m, dealul lui Vodă-313m, dealul Basaraba-421m, dealul Sângeap-408m) conferă orașului Hîrlău valente strategice.

Suprafata administrativă a orasului este de 3511 ha (207 ha vatra), iar cu cei 8471 locuitori (11708 locuitori împreună cu satul Pîrcovaci, cu care formează o unitate administrativă).